Privacyverklaring

Privacyverklaring van Natuurhout — cookies en privacy

Natuurhout respecteert de privacy van bezoekers van deze website en zorgt ervoor dat
de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken
van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die hieraan in de
privacywetgeving worden gesteld.

 

Cookies
Op deze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij
informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’
genoemd):

 •  functionele cookies: deze gebruiken we om functionaliteiten van de website
  mogelijk te maken en om de website te beschermen;
 • analytics cookies: deze gebruiken we om het bezoek van de website te
  analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;
 • overige cookies: deze zetten we in om het in de toekomst eventueel mogelijk te
  maken om je aan te melden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online
  chatfuncties en om externe media (Google Maps, YouTube, Vimeo e.d.) te
  kunnen insluiten.

Analytics en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer je hiermee uitdrukkelijk
instemt. Let op: deze website werkt niet optimaal wanneer je niet instemt met het gebruik
van cookies.

 

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is
ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum
verstrijkt. Je kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de
houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Verwerking van jouw persoonsgegevens
Natuurhout verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot deze website;
 • het opnemen van contact met jou, indien je hierom vraagt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze website;
 • het verbeteren en evalueren van deze website en onze diensten.

 

Natuurhout gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden:

 

 • Bedrijfsnaam en -gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van de contactpersoon;
 • IP-adressen.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met deze website zijn verbonden. Natuurhout kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.
Lees eerst de privacyverklaring van deze websites voordat je ervan gebruikmaakt.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over het privacybeleid of vragen die te maken hebben met inzage en
wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met
Natuurhout.

 

Tenslotte
Natuurhout zal jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde
doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of dit op
grond van de wet noodzakelijk is. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig
om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Natuurhout behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden je aan om deze
verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte
bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van
kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 is Natuurhout verplicht aan deze wetgeving te
voldoen.